Jsou bull plemena skutečně nebezpečná?


Každý ví, že různá psí plemena mohou být různÄ› nebezpeÄná. Každé z nich má koneckonců jinou vrozenou povahu. Zatímco například případy pokousání bernardýnem by se daly spoÄítat na prstech jedné ruky, u nÄ›meckých ovÄáků už je to podstatnÄ› více. Není tedy divu, že lidé chtÄ›jí vÄ›dÄ›t, které z nich je skuteÄnÄ› nejnebezpeÄnÄ›jší.

 

klasický pitbul

 

Za to jsou považována plemena typu „bull“, což je v podstatÄ› jeden z typů teriérů. Patří sem klasický pitbull, ale také bulteriér, stafordÅ¡irský bulteriér, anglický buldok a další. Mezi spoleÄné rysy patří Å¡iroká, silná postava s vyvinutými svaly a silné, Å¡iroké Äelisti. ProÄ ale právÄ› tato skupina plemen získala takovýto „cejch“?

 

Jedním z hlavních důvodů je jejich původní využití. Byli totiž vyÅ¡lechtÄ›ni pro psí zápasy, a mnohdy jsou stále jeÅ¡tÄ› k tomuto úÄelu (byÅ¥ nelegálnÄ›) používáni. O tom, že se jedná o týrání, není sporu, avÅ¡ak tehdy byla jiná doba a lidé to zkrátka tak nebrali. Tento „sport“ je naÅ¡tÄ›stí dnes minulostí, avÅ¡ak obraz pitbula drtícího svého protivníka v lidech zůstal.

 

kupírování uší je dnes zakázáno

 

Mnozí pak nepochybují, že když byl vyÅ¡lechtÄ›n pro zápasy, znamená to zároveň, že je také agresivnÄ›jší. A je pravdou, že mnozí zástupci mají problém vycházet s jinými psy, pÅ™edevším stejného pohlaví, a Äasto berou sebemenší pohnutku jako výzvu k boji. Instinkty zkrátka nelze jen tak potlaÄit.

 

OvÅ¡em co se týká lidí, tam je situace úplnÄ› jiná. Agresivita vůÄi ÄlovÄ›ku totiž byla nežádoucí, zvláštÄ› vůÄi vlastním lidem – nikdo nechtÄ›l, aby ho jeho bojovník pokousal. Psi, kteří vykazovali známky agrese vůÄi ÄlovÄ›ku, byli bez milosti utraceni a nezasáhli tak do dalšího chovu. Když to navíc spojíme s vysokým prahem bolesti, který tato plemena mají, je jasné, že si dají od ÄlovÄ›ka líbit víc, než by se zdálo. VidÄ›t to můžeme například u veterináře, kde například pÅ™i zašívání rány jiný pes kňuÄí, zatímco pitbul klidnÄ› stojí.

 

Není tedy potÅ™eba tyto psy nijak démonizovat. SamozÅ™ejmÄ›, stále jeÅ¡tÄ› jsou to psi, a i ti mají svůj limit, který bychom nemÄ›li pokouÅ¡et. AvÅ¡ak obecnÄ› se dá říci, že pro ÄlovÄ›ka žádné zvláštní nebezpeÄí nepÅ™edstavují.