Když zvažujete, jestli do daného vztahu jít nebo ne…


Pokud o ÄlovÄ›ka nÄ›kdo projeví zájem, je potÅ™eba se nad tím vším dostateÄnÄ› zamyslet. ÄŒlovÄ›k by mÄ›l zvážit, jestli do daného vztahu jít nebo nejít, aby se nestalo, že by byl na konec zase jen zklamaný.

Dnes je to tak, že Äím více je ÄlovÄ›k zklamán z pÅ™edchozích vztahů, tím vÄ›tší problém má jít do vztahu dalšího a to proto, že opÄ›t nechce prožívat zklamání, které ÄlovÄ›ka rozhodnÄ› ovlivní.

Je spousta vÄ›cí, které ÄlovÄ›ka ovlivní a to právÄ› kvůli vztahu, který nevyÅ¡el. NÄ›kteří lidé jsou dokonce vztahy natolik zklamaní, že nikoho nového ani nechtÄ›jí a i když o nÄ› nÄ›kdo projeví zájem, radÄ›ji budou dÄ›lat, že se nÄ›co takového vůbec nedÄ›je.

dva lidé

Mnohdy je to o tom, že ÄlovÄ›k po rozchodu potÅ™ebuje Äas. Jsou lidé, kteří jsou schopni jít z jednoho vztahu do druhého, ale jsou i tací, kteří potÅ™ebují Äas, díky kterému se srovnají a poté mohou zase zkusit hledat Å¡tÄ›stí.

Když vám nÄ›kdo ublíží, může se stát, že si Å™eknete, že už nikdy nikoho nechcete. NÄ›co takového je pochopitelné, ale uvidíte, že sami dojdete Äasem k názoru, že by to nÄ›koho chtÄ›lo. NÄ›koho, kdo vám bude dÄ›lat spoleÄnost.

VezmÄ›te si po rozchodu tolik Äasu, kolik potÅ™ebujete, než budete pÅ™ipraveni jít zase do dalšího vztahu. UrÄitÄ› byste nemÄ›li spÄ›chat, protože nÄ›co takového by mohlo zapříÄinit jedinÄ› to, že se daný vztah opÄ›t rozpadne.

dva lidi

Jestliže má o vás nÄ›kdo zájem, urÄitÄ› daný ÄlovÄ›k pochopí, že potÅ™ebujete jeÅ¡tÄ› chvíli, než zaÄnete s nÄ›kým dalším.

Jsou lidé, kteří jsou chápaví a kteří pochopí, že skuteÄnÄ› potÅ™ebujete jeÅ¡tÄ› nÄ›jakou dobu, než půjdete dále. Kolikrát na vás i poÄkají, což je od nich velmi milé.

Někdy je nejlepší nespěchat a to už jen proto, aby se nestalo, že by další vztah nevydržel a to proto, že jste se ještě stále nedostali ze vztahu předchozího.

Jestliže narazíte na nÄ›koho, kdo si na váš poÄká, je to rozhodnÄ› ÄlovÄ›k, se kterým by stálo za to to zkusit, protože takových lidí je dnes málo.