Angličtina je nejdůležitějším světovým jazykem – nepodceňujte ho a stále ho zdokonalujte třeba prostřednictvím jazykových kurzů!


AngliÄtina je nejdůležitÄ›jším svÄ›tovým jazykem – nepodceňujte ho a stále ho zdokonalujte tÅ™eba prostÅ™ednictvím jazykových kurzů!

Ano, jak titulek vypovídá, opravdu je tÅ™eba nepodceňovat svÄ›tové jazyky a pÅ™edevším je umÄ›t dobÅ™e použít v praxi, když jedete do zahraniÄí nebo se musíte s nÄ›kým dorozumÄ›t v práci. DÄ›ti se jí zaÄínají uÄit už ve Å¡kolkách, ale je to nutné, protože tak ji budou mít opravdu na kvalitní úrovni a budou to moci uplatnit v budoucnu ve svém zamÄ›stnání nebo ve Å¡kole obecnÄ›. Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti jsou ideální, zapiÅ¡te je do nich!

Kurzy angliÄtiny, francouzÅ¡tiny, Å¡panÄ›lÅ¡tiny – Jazyková Å¡kola RybiÄka je vÅ¡echny nabízí!

Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti i pro dospÄ›lé jsou naprosto skvÄ›lé – pomůžou Vám i VaÅ¡im dÄ›tem se zdokonalit v gramatice i ve výslovnosti angliÄtiny – zkrátka ve vÅ¡em a Vy se pak nebudete moci stydÄ›t za svůj projev na veÅ™ejnosti nebo v zahraniÄí nebo kdekoli jinde, kde bude nutno anglický jazyk upotÅ™ebit. Výslovnost je důležitá a hlavnÄ› vÄasné a pohotové reagování vypovídá o tom, jak angliÄtinu umíte. Zdokonalte se v jazykových kurzech!