Černá kuchyně


Od nepamÄ›ti byla kuchyň centrem domova. V ní se odehrávala nejen nezbytná příprava jídel, ale u spoleÄného stolu Å™eÅ¡ila rodina vÅ¡echny problémy. NejvÄ›tším znakem luxusu byly v naÅ¡ich zemích kuchynÄ› zvané Äerné, protože trychtýř, umístÄ›ný nad otevÅ™eným ohniÅ¡tÄ›m, odvádÄ›l sice dým z kuchynÄ› lépe než ty pÅ™edchozí. Ale nezabránil tomu, aby stÄ›ny nezÄernaly. KuchaÅ™ky tímto způsobem byly schopné nejen uvaÅ™it jídlo. Ale sloužila rovněž k peÄení aÅ¥ už chleba Äi koláÄů. StejnÄ› tak se daly suÅ¡it pÅ™ebytky ovoce na zimní uskladnÄ›ní. V trychtýřovém komínÄ› se dalo i vyudit maso. 

Pohled do souÄasné kuchynÄ›

K nejvÄ›tšímu rozvoji tak doÅ¡lo v měšťanských domech, ve kterých byl zastaralý typ nahrazen komínem tahovým. A už poÄátkem devatnáctého století se tento způsob topení pÅ™esunul i na vesnici. A i tam se zaÄaly objevovat jak pece, tak sporáky a kamna. V chudších rodinách byly podlahy Äerné kuchynÄ› z udusané hlíny a nábytek jednoduchý, pÅ™evážnÄ› z přírodních materiálů. U bohatší třídy už bylo vybavení zdobné, podlahy dÅ™evÄ›né, nábytek na první pohled působil draze a pokud bylo potÅ™eba pÅ™evážet jídlo z kuchynÄ› do hodovní sínÄ›, objevuje se první technický výdobytek – jídelní výtah.

SuÅ¡ení ovoce v Äerné kuchyni

V souÄasné dobÄ› jsou kuchynÄ› vybaveny kuchyňskými spotÅ™ebiÄi, bez kterých už by si hospodyňky nedovedly pÅ™edstavit přípravu jídel. AÅ¥ už je to možnost si vybrat z mnoha typů sporáků. Které jeÅ¡tÄ› pÅ™ed dvaceti lety byly ve dvou variantách. Elektrické a plynové. Vzhledem k úspoÅ™e energie už bývají nahrazovány varnými deskami. Naprostou samozÅ™ejmostí jsou chladniÄky a mrazniÄky, ve kterých lze potraviny uchovávat dle potÅ™eb strávníků. MyÄky nádobí už rovněž tvoří vybavení vÄ›tÅ¡iny domácností. StejnÄ› jako praÄka se suÅ¡iÄkou. Nad mikrovlnými a horkovzduÅ¡nými troubami, grily, rychlovarnými konvicemi, toustovaÄi, topinkovaÄi, mixéry, krájeÄi by zaplesalo každé srdce kuchaÅ™ek jeÅ¡tě na poÄátku minulého století. Kdy pÅ™evažovala ruÄní zpracování jídel a ke chlazení se používaly sklepní prostory. Anebo bÄ›hem zimních mÄ›síců meziokenní prostor.