Když se žena snaží někoho sbalit na své přednosti


Bohužel existují ženy, které k tomu, aby zaujaly, využívají své pÅ™ednosti. Daná žena je schopna si na sociální sítÄ› umístit fotografie svého pozadí nebo se nasoukat do triÄka s výstÅ™ihem, aby druhým ukázala, co má.

Bohužel muži místo toho, aby se podívali po normální ženÄ›, která nemá potÅ™ebu se vystavovat na sociálních sítích, se právÄ› dívají na ženy, které tu potÅ™ebu mají a když si s ní nÄ›co zaÄnou a žena neustále bude pÅ™idávat takové fotografie, muž po Äase zaÄne žárlit, jelikož dané ženÄ› budou psát jen samí muži a nÄ›které ženy jsou jeÅ¡tÄ› natolik drzé, že budou s danými muži nÄ›kam chodit. KlidnÄ› to může zajít tak daleko, že se to muži dané ženy nebude líbit a pokud žena nezmÄ›ní své chování, dopadne to tak, že se daný vztah rozpadne.

ležící žena

Muži by si mÄ›li uvÄ›domit, že zaÄít si nÄ›co s ženou, která má potÅ™ebu se vÅ¡ude možnÄ› ukazovat s velkým výstÅ™ihem a to proto, aby si jí lidé všímali, není ideální.

I když je jasné, že se něco takového mužům líbí, neměli by se po takových ženách dívat, pokud hledají ženu, která bude dobrou přítelkyní, posléze manželkou a následně maminkou dětí.

Myslíte si, že vaÅ¡e dÄ›ti ocení, pokud budou mít maminku, která se už nÄ›kolik let nÄ›kde vystavuje jen proto, aby si nÄ›co dokázala? UrÄitÄ› ne.

žena na židli

Muži by si mÄ›li skuteÄnÄ› uvÄ›domit, že pokud by si s takovou ženou nÄ›co zaÄali, ve výsledku by na to jen doplatili a nadávali by jen sami sobÄ›, že udÄ›lali chybu.

Ženy, které mají potÅ™ebu se takto vystavovat, kolikrát neuvažují a je pro nÄ› hlavní, aby mÄ›ly co nejvíce lajků, komentářů a aby se naÅ¡li muži, kteří budou danou ženu chtít. Pokud by si s ní ale zaÄali, opravdu by to klidný vztah nebyl.

Lidé by si mÄ›li uvÄ›domit, že pokud se nÄ›kdo snaží nÄ›koho sbalit na své pÅ™ednosti, není to ideální. Jestliže chcete být ve vztahu neÅ¡Å¥astní, pak do toho běžte. Pokud ale chcete být Å¡Å¥astní, nemÄ›li byste si s takovou ženou nic zaÄínat.