Podzimní výlety za kulturou


Jednou z podzimních víkendových akcí, na kterou může vyrazit s celou rodinou, jsou Svatováclavské slavnosti v ÄŒeském KrumlovÄ›. Spojené s Mezinárodním folklórním festivalem. Celé mÄ›sto se na dva dny stane dÄ›jiÅ¡tÄ›m hudby, tance a v neposlední Å™adÄ› i dobrého jídla. Na oslavách na poÄest svatého Václava, patrona Äeské zemÄ›,  nabízejí i místní vinaÅ™i a pivovarníci to nejlepší ze svých zásob. Slavnostní atmosféra je dotvoÅ™ena jarmarkem, na kterém se pÅ™edstaví kromÄ› jiného i taneÄní soubory. Které roztanÄí návÅ¡tÄ›vníky tohoto historického centra. Pro ty, kteří se chtÄ›jí více dozvÄ›dÄ›t o naší historii, zůstávají i veÄer otevÅ™ena jak muzea, tak galerie.

Kulturní podzim

KarlÅ¡tejnské vinobraní se již po dvacáté páté pořádá v podhradí a i na hradním nádvoří jednoho z nejnavÅ¡tÄ›vovanÄ›jších  hradů v naší zemi. Dva dny tu trubaÄi, piÅ¡tci a hudebníci rozezvuÄí celý prostor. TaneÄnice ho roztanÄí a rytíři tu pÅ™edvedou svá Å¡ermířská klání. Vystoupí i mágové, kteří na hradÄ› žili v dobÄ›, kdy na nÄ›m žil císaÅ™ Karel IV, který by letos oslavil 707 narozeniny. Na kterého se diváci mohou těšit i v letoÅ¡ním roce. Doprovázet ho bude nejen jeho choÅ¥ EliÅ¡ka PomoÅ™anská, ale celou skupinu bude tvoÅ™it na tÅ™i sta dvoÅ™anů jeho dvora. BÄ›hem celého víkendu je možné si prohlédnout KarlÅ¡tejn i s průvodcem a poté ochutnat kulinářské speciality a kvalitní vína.

Karlštejnské vinobraní

Pro milovníky historie probÄ›hne na místÄ› samotném Rekonstrukce bitvy na Bílé hoÅ™e. Velké finále dvou armád, které se tu stÅ™etly 8. listopadu 1620, trvalo sice jenom nÄ›co okolo dvou hodin, ale rozhodlo nejen o osudu ÄŒeského stavovského povstání. Ale i na tÅ™i sta let ovlivnilo osud naší zemÄ›. Kdy lidé museli buÄto pÅ™ijat katolickou víru, anebo odejít z ÄŒech. Zapomenout nelze ani následnou popravu 27 pÅ™edáků na StaromÄ›stském námÄ›stí. Doprovodný program, který je naplánován na celý víkend, pÅ™inese ukázky Å¡ermu, výcvik jednotek a hlavnÄ› dobové tržiÅ¡tÄ›. Na kterém budou hudební vystoupení mnoha souborů. A jako tÅ™eÅ¡niÄka na dortu vystoupí i kejklíři.