Zábava pro všechny


Zábava je tady pro lidi, aby si odpoÄinuli a taky, aby pÅ™estali myslet na různé myÅ¡lenky. Protože vÅ¡ichni víme, že myÅ¡lenky jsou nÄ›kdy opravdu tak složité a tak Å¡patné, že toho ÄlovÄ›ka úplnÄ› nudí. A nebo ho to opravdu hodnÄ› stresuje. Když se bavíme o zábavÄ›, tak já můžu sama za sebe říct, že jsem opravdu hodnÄ› zábavnÄ› založený ÄlovÄ›k a jsem plná empatie a jsem také hodnÄ› spoleÄenská, protože já jsem extrovert. Opravdu nedokáží být velice dlouho sama, proto vyhledávám opravdu hodnÄ› velkou spoleÄnost. Také se moc ráda seznamuji a je pro mÄ› zábavné, když tÅ™eba můžu hrát i s cizími lidmi například hry. Chodím do kurzu keramiky a také na atletiku a obÄas rekreaÄnÄ› si také zahraji tenis. Ani bych nespoÄítala, kolik mám přátel. Nejsou to takoví ti přátelé z facebooku a nebo nÄ›kde z internetu, ale my se poctivÄ› scházíme vždycky tak dvakrát mÄ›síÄnÄ› ve velké restauraci, kde si ji pronajmeme.

Sport je prima.

Opravdu celou restauraci. Je nás tam vždycky kolem padesáti a musím říct, že to opravdu zábavné. Máme si co říct. A to hlavnÄ› je také o tom, že pÄ›t z nás tam chová nÄ›mecké ovÄáky, takže se máme také o Äem bavit. Potom tam jsou různé maminky, které mají dÄ›ti, takže se také mám o Äem bavit a potom se bavíme hlavnÄ› o sportu a nebo také o knihách a skvÄ›lých filmech. Také moc rádi si zajdeme na nÄ›jaké hudební festivaly, které jsou velice populární a v posledních pÄ›ti letech nás to zaÄalo bavit.

Co vás baví?

A dříve jsme na festivaly vůbec nechodili, protože jsme jeÅ¡tÄ› mÄ›li vÄ›tÅ¡inou malé dÄ›ti a nebo jsme se vÄ›novali na plné obrátky práci, ale od té doby, co nám dÄ›ti trochu odrostly, tak se vÄ›nujeme také hlavnÄ› sami sobÄ› a chodíme na různé koncerty. Dokonce můj starší syn, kterému je dvanáct let, tak obÄas také jde s námi na nÄ›jaký hudební koncert, kdy potom upÅ™esníme v nÄ›jakém lepším hotelu. Podle mého názoru je tohle skvÄ›lé, když se rodina také semkne.